Vodár, kurenár (Inštalatér)

Vodár, kurenár (Inštalatér)
27. júla 2020 admin

Typické činnosti vykonávané na pozícii:

 • Pripravovanie pracovného prostredia pred začatím prác.
 • Čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a pripájania rôznych zariadení.
 • Vysekávanie a hĺbenie otvorov do stien a podláh.
 • Opracovávanie trúbok rezaním, ohýbaním, zváraním a vyrezávaním závitov.
 • Montovanie, demontovanie a vykonávanie údržby vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.
 • Vykonávanie skúšok tesnosti a tlaku podľa platných noriem.

Konkrétne vykonané činnosti:

 • montáže vodovodných potrubí a sanitárnych zariadení v novostavbách
 • inštalácie vykurovacích potrubí a systémov
 • vodoinštalačné práce – prípravné práce pred kompletizáciou bazénov
 • montáže  vodovodných, plynovodných a kanalizačných potrubí
 • kompletné vodárenské a kúrenárske služby pri výstavbe nových objektov (hotely, rodinné domy, obchodné centrá,…)

Požadujeme:

Zamestnancom poskytujeme:

 • značkové elektrické náradie značky HILTI;
 • značkové elektrické náradie značky Milwaukee;
 • služobné vozidlá VW Caddy, Transporter, Crafter a i.;
 • ubytovanie v zariadených bytoch alebo domoch;
 • personálny servis a pod.

Mobil: +421 917 970 708
Email: office@ascensioholding.com
Dokumenty: Stiahnuť dokumentyZobraziť súhlas so spracovaním údajov

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem dobrovoľne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe v rozsahu, ako som ich poskytol v životopise a priložených dokumentoch, a to na účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas poskytujem na dobu 1 roku. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona a som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

* Všetky položky sú povinné.