Sadrokartonista

Sadrokartonista
27. júla 2020 ascensio
  • AKTUÁLNE
  • Nemecko
  • Uverejnené pred 9 mesiacov

Náplň práce :

  • Príprava materiálu na projekt (profily konštrukcie, dosky, spojovacie materiály, finišovacie materiály…)
  • Zameranie projektu
  • Stavba nosných konštrukcií
  • Osadzovanie sadrokartonových dosák
  • Úprava a presadrovanie spojov, vybrusovanie
  • Vizuálna kontrola vykonanej práce a následné opravy

Mobil: +421 917 970 708
Email: office@ascensioholding.comZobraziť súhlas so spracovaním údajov

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem dobrovoľne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe v rozsahu, ako som ich poskytol v životopise a priložených dokumentoch, a to na účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas poskytujem na dobu 1 roku. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona a som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

* Všetky položky sú povinné.