Elektrikár

Elektrikár
27. júla 2020 BAJAN Wordpress
 • AKTUÁLNE
 • Nemecko
 • Uverejnené pred 2 mesiace

Typické činnosti vykonávané na pozícii:

 • Čítanie technickej dokumentácie.
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických.
 • Opravy elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov.
 • Frézovanie a sekanie otvorov a rýh do stien a podláh.
 • Montáž káblových trás.
 • Montáž bytových rozvádzačov.
 • Montáž priemyselných rozvádzačov.
 • Montáž a inštalácia elektrických strojov a zariadení.
 • Inštalácia káblového vedenia.
 • Inštalácia dátového vedenia.
 • Zapájanie elektrických vypínačov, zásuviek, rozvádzačov, spínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov, svietidiel a ostatných zariadení.
 • Diagnostikovanie a odstraňovanie porúch a chýb na elektrickom vedení.
 • Obsluhovanie montážnych pracovných plošín.

Požadujeme:

  • vlastné základné náradie na výkon profesie
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadenia elektrických podľa § 21-22-23-24 vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z.
  • Vstupná lekárska prehliadka
  • Povinná výbava zamestnanca > Dokument na stiahnutie

 

Zamestnancom poskytujeme:

 • značkové elektrické náradie značky HILTI;
 • značkové elektrické náradie značky Milwaukee;
 • služobné vozidlá VW Caddy, Transporter, Crafter a i.;
 • ubytovanie v zariadených bytoch alebo domoch;
 • personálny servis a pod.

Mobil: +421 917 970 708
Email: office@ascensioholding.comZobraziť súhlas so spracovaním údajov

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem dobrovoľne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe v rozsahu, ako som ich poskytol v životopise a priložených dokumentoch, a to na účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas poskytujem na dobu 1 roku. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona a som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

* Všetky položky sú povinné.