Tapetár/maliar/lakýrnik

Tapetár/maliar/lakýrnik
3. apríla 2018 BAJAN Wordpress

Typické činnosti vykonávané na pozícii tapetár:

  • Lepenie lepiacich ochranných bielych tapiet, ktoré sú napúšťané sklenou vatou

Typické činnosti vykonávané na pozícii maliar:

  • Maľovanie stien vodovou farbou
  • Maľovanie sadrokartónu aj betónu s valčekmi.
  • Vyžaduje sa, aby sa maľovalo bez štruktúry, bez vzoru
  • Následne sa maľuje ďalšia vrstva nasucho, aby aj v tejto vrstve  nebola štruktúra

Typické činnosti vykonávané na pozícii lakýrnik:

  • Lakovanie zábradlia olejovou farbou
  • Lakovanie prebieha v pracovných skupinách/vo dvojici

Uprednostňujeme:

  • Záujemcov, ktorí majú zručnosť vo všetkých troch uvedených pozíciách

Mobil: +421 917 970 708
Email: office@ascensioholding.comZobraziť súhlas so spracovaním údajov

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem dobrovoľne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe v rozsahu, ako som ich poskytol v životopise a priložených dokumentoch, a to na účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas poskytujem na dobu 1 roku. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona a som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

* Všetky položky sú povinné.